FRIMO Projektledning & byggledning i Göteborg

Det självklara valet för ert projekt – Med rätt kunskap i projektets alla skeden når vi era mål tillsammans.

Projektledning Göteborg

Som projektledare är vi delaktiga i projektet från start till mål och från idé till handling. Vi lägger stor vikt vid att optimera mål som tid, ekonomi och kvalitet i projektet. Vi har omfattande erfarenhet av både byggprojekt och renoveringsprojekt. För fastighetsägare med flera eller stora byggprojekt kan omfattningen av arbetet vara överväldigande. Vår expertis inom byggprojektledning innebär att vi tar hand om hela processen från start till slut.

Byggledning Göteborg

Som byggledare är vi delaktiga i produktionsskedet. Vi företräder beställaren och bevakar era intressen och följer upp tider, kvalitet och ekonomi. Genom att leda byggmöten ser vi till att skapa förståelse, god anda och trivsel på arbetsplatsen. Om ni saknar den specialiserade kompetens som krävs för att leda ett byggprojekt är vi här för att fylla det gapet. Vårt team av erfarna byggkonsulter ser till att ditt bygg- eller renoveringsprojekt genomförs smidigt och framgångsrikt.

Lång erfarenhet inom projektledning

Tillsammans med kunden ser vi till att skapa förutsättningar för att projekten når sina mål. Lika viktigt är det att ha kul längs vägen för att skapa trivsel och ett team som gör ett bra jobb.

Våra projektledare och byggledare är mästare på att säkerställa att ditt projekt håller tidsramarna, budgeten och följer alla lagar och föreskrifter.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som kontrollansvarig och hjälper även fastighetsägare och BRF:er att ta fram underhållsplaner!

Morgan Friberg

Jag har jobbat som byggentreprenör under många år och tog steget vidare som konsult där jag ägnat större delen av mitt yrkessamma liv. Med kompetens inom projektledning och byggledning, KA och allt där emellan, driver jag sedan några år tillbaka FRIMO. Hör gärna av dig om jag kan hjälpa dig i ditt nästa projekt.

0727 20 27 50

KUNDER JAG HJÄLPER