Kontrollansvarig Göteborg

Certifierad kontrollansvarig som säkerställer kvalitet och regelefterlevnad för ditt byggprojekt

Vi ser till att ditt bygge lever upp till alla krav

Vid nybyggnation, ombyggnation, bygglovsansökningar eller markåtgärder i fastigheter eller bostadsrättsföreningar krävs ofta en kontrollansvarig. Denna person ansvarar för att skicka in alla nödvändiga handlingar till rätt myndighet i tid och säkerställer att alla arbeten uppfyller gällande krav. Om ni behöver en kontrollansvarig i Göteborg är vi rätt val! Vi tar gärna på oss rollen som kontrollansvarig för byggprojekt för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborg med omnejd.

Vi tar fram en stabil kontrollplan

En kontrollansvarig (KA) hjälper dig att uppfylla lagkraven vid bygg- och anläggningsarbeten genom att ta fram och säkerställa efterlevnaden av en kontrollplan. KA närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande vid projektets slut som ligger till grund för byggnadsnämndens slutbesked. Vid val av kontrollansvarig i Göteborg är det viktigt att personen har en oberoende ställning och inte är anställd av eller släkt med någon involverad i projektet för att undvika jäv. Vår erfarenhet garanterar att ert projekt flyter på smidigt, både praktiskt och formellt. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, djup kunskap om bygglovslagstiftning, och kontinuerlig kommunikation för att säkerställa ett tryggt och framgångsrikt genomförande.

Kontrollansvarig Göteborg – detta gör vi

Den kontrollansvarige har flera viktiga uppgifter vid ett bygge. I samråd med projektledare och byggherren ska den kontrollansvarige upprätta en kontrollplan och säkerställa att den följs. Vid tekniskt samråd hos byggnadsnämnden, besiktningar och andra kontroller ska den kontrollansvarige närvara, liksom vid arbetsplatsbesök som också ska dokumenteras. Slutligen ska den kontrollansvarige ge ett utlåtande till både byggherren och byggnadsnämnden. Detta utlåtande fungerar som underlag för det slutbesked som krävs innan inflyttning kan ske i en nybyggd bostad. Sammanfattningsvis är den kontrollansvariges roll att övervaka och dokumentera byggprocessen samt säkerställa att alla bestämmelser och kontroller följs.

Därför är det nödvändigt med en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de inspektioner som måste genomföras under ett byggprojekt. Den tas fram av en kontrollansvarig och är vanligtvis utformad som en checklista med flera kontrollpunkter, inklusive följande: vad som ska inspekteras, vem som ansvarar för inspektionen, hur och när inspektionen ska genomföras, vilka standarder resultatet ska jämföras med, och hur resultaten ska rapporteras. Vi hjälper även fastighetsägare och BRF:er att ta fram underhållsplaner. Hör av dig så berättar vi mer!

Morgan Friberg

Jag har jobbat som byggentreprenör under många år och tog steget vidare som konsult där jag ägnat större delen av mitt yrkessamma liv. Med kompetens inom projektledning och byggledning, kontrollansvarig och allt där emellan, driver jag sedan några år tillbaka FRIMO. Hör gärna av dig om jag kan hjälpa dig i ditt nästa projekt.

0727 20 27 50

KUNDER JAG HJÄLPER